De Oncotype DX® test wordt als standaard zorg ingezet voor het bepalen of chemotherapie wel of niet zinvol is

Alleen de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is opgenomen in de vier belangrijke internationale richtlijnen en wordt aangeraden door twee belangrijke beoordelingsinstanties voor gezondheidstechnologie (HTA) in de EU.

Op basis van de praktijkveranderende resultaten van de TAILORx-studie, bijgewerkte richtlijnen en aanbevelingen van HTA-instanties is de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test duidelijk gepositioneerd als de voorkeurstest.

NCCN®a
Enige test die wordt erkend door NCCN-richtlijnen voor het voorspellen van het effect van adjuvante chemotherapie en de enige test die is geclassificeerd als de “preferred” multigentest bij kliernegatieve patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker1
IQWiG
Volgens de resultaten van TAILORx geeft alleen Oncotype DX® voldoende bewijs om adjuvante chemotherapie-
beslissingen aan te sturen
bij patiënten met kliernegatieve, invasieve borstkanker in een vroeg stadium2
NICEa
De enige test die wordt beschouwd als voorspellend voor het effect van chemotherapie, waarmee deze een kosteneffectieve optie is bij patiënten met kliernegatieve borstkanker met micrometastasen in een vroeg stadium3
St. Gallena,b
De test onderschreef uitdrukkelijk het aansturen van adjuvante chemotherapie-
beslissingen
bij zowel kliernegatieve als klierpositieve borstkanker in een vroeg stadium. TAILORx afkapwaarden voor het aansturen van beslissingen bij kliernegatieve patiënten4
ASCO®a
Kan gebruikt worden om beslissingen over adjuvante systemische chemotherapie aan te sturen op basis van TAILORx afkapwaarden in kliernegatieve patiënten met ER-positieve, HER2-negatieve borstkanker5
ESMO®a
Kan gebruikt worden om aanvullende prognostische en/of voorspellende informatie te verkrijgen met 1A-bewijs voor pathologische beoordeling en om het effect van adjuvante chemotherapie te voorspellen6

a National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en NCCN zijn geregistreerde handelsmerken van NCCN. ASCO en ESMO zijn handelsmerken van de American Society of Clinical Oncology en de European Society for Medical Oncology. NCCN, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), St Gallen International Consensus Panel, ASCO en ESMO onderschrijven geen producten of therapieën.
b Met een duidelijke meerderheid gestemd door het St. Gallen International Expert Consensus Panel.

NCCN klinische praktijkrichtlijnen in oncologie (NCCN Guidelines®) voor borstkanker ondersteunen de 21-genentest (Oncotype DX®) voor zowel kliernegatieve als klierpositieve, hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium1*

NCCN
RICHTLIJNEN
KLIERNEGATIEF

Oncotype DX® is de enige test om het effect van adjuvante chemotherapie te voorspellen en wordt als enige test aangewesen als “preferred” voor kliernegatieve patiënten

 • De Oncotype DX® (21-genen-)test is de enige test die wordt erkend door NCCN Guidelines® als voorspellend voor het effect van adjuvante chemotherapie en wordt aangewezen als de “preferred” multigen-test voor kliernegatieve patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker
 • De Oncotype DX® (21-genen-)test heeft inmiddels de kwalificatie “overweeg sterk” in het NCCN® kliernegatieve algoritme
 • NCCN Guidelines® gebruiken de nieuwe op TAILORx gebaseerde 21-genentest Recurrence Score® afkapwaarden om patiënten met kliernegatieve borstkanker te selecteren voor chemotherapie
NCCN
RICHTLIJNEN
1-3 KLIEREN POSITIEF

De Oncotype DX® test moet als een “optie” overwogen worden bij patiënten met micrometastasen/1-3 positieve klieren

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en NCCN zijn geregistreerde handelsmerken van NCCN. ASCO en ESMO zijn handelsmerken van de American Society of Clinical Oncology en de European Society for Medical Oncology.

NCCN, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), St Gallen International Consensus Panel, ASCO en ESMO onderschrijven geen producten of therapieën.

* Aangepast met toestemming van de NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Breast Cancer V.2.2019. © 2019 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Alle rechten voorbehouden. De NCCN Guidelines® en illustraties hierin mogen niet gekopieerd worden in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van NCCN. Bezoek online NCCN.org om de meest actuele en complete versie van de NCCN Guidelines te bekijken. De NCCN Guidelines worden constant ontwikkeld en kunnen verfijnd worden wanneer nieuwe relevante gegevens verschijnen. NCCN onderschrijft geen producten of therapieën. NCCN geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook wat betreft hun inhoud, het gebruik of de toepassing en verwerpt alle verantwoordelijkheid voor het gebruik of de toepassing ervan op welke manier dan ook.

a Overweeg het gebruik van adjuvante chemotherapie bij vrouwen ≤ 50 jaar met een Recurrence Score®-resultaat van 16–25 op basis van een verkennende analyse van de TAILORx-studie die lagere recidief op afstand aantoont in vrouwen ≤ 50 jaar gerandomiseerd naar chemotherapie.
b Een secundaire analyse van een prospectieve studie suggereert dat de Oncotype DX® test voorspellend is voor vrouwen met 1-3 betrokken okselklieren. Van andere multigenanalyses is het niet bewezen dat ze voorspellend zijn voor het effect van chemotherapie.

De Duitse HTA-instantie IQWiG geeft een duidelijke aanbeveling met voorkeur voor de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test om te bepalen of chemotherapie wel of niet zinvol is 2,7*

AANBEVELING
IQWIG

De Oncotype DX® is de enige test die bewijs heeft voor het nemen van beslissingen van wel of geen adjuvante chemotherapie bij HR+/HER2-, kliernegatieve borstkanker in een vroeg stadium

 • De Oncotype DX® test is in staat om vrouwen te identificeren die chemotherapie al dan niet aan zich voorbij kunnen laten gaan
 • De resultaten van de IQWiG-beoordeling kunnen niet worden overgedragen op andere tests, omdat die niet vergelijkbaar zijn. Andere testen gebruiken andere genenpanels en er is geen bewijs voor een extra voordeel
 • Met name klinische risicobeoordeling is in de TAILORx-studie onbetrouwbaar gebleken; voor klinische besluitvorming moet men een beter begrip hebben van de voordelen ervan
 • Alle patiënten bij wie er sprake is van behandelonzekerheid op basis van klinische risicobeoordeling moeten getest worden

Over IQWiG

IQWiG is een van de meest gerespecteerde HTA-instanties ter wereld. Deze instantie legt sterk de nadruk op studies van hoge kwaliteit – alleen 1A-studies met het hoogste bewijsniveau worden overwogen – en zij richt haar primaire beoordeling op toegevoegde voordelen op basis van klinische uitkomsten. Aanbevelingen van IQWiG zijn leidend voor definitieve beslissingen door G-BA (Gezamenlijke federale commissie) wat betreft publieke vergoeding in Duitsland.

De Britse beoordelingsinstantie voor gezondheidstechnologie NICE breidt de aanbeveling voor de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test uit3

AANBEVELING
VAN
NICE

Oncotype DX® test nu aanbevolen voor zowel kliernegatieve als borstkanker met micrometastasen in een vroeg stadium

 • De enige test die het effect van chemotherapie kan voorspellen, waarmee de test een kosteneffectieve optie biedt
 • Aanbeveling uitgebreid met patiënten die lijden aan micro-gemetastaseerde ziekte

De TAILORx-studie voegt uitgebreide hoeveelheid bewijs toe voor de Oncotype DX Breast Recurrence Score® testa

a Omvat alle patiënten N0, N1 (1–3 klieren) en N2 (≥ 4)
b RxPONDER: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01272037, gaande, geschatte deelname = 5.000 patiënten

AFKORTINGEN
ASCO: American Society of Clinical Oncology
ER: oestrogeenreceptor
ESMO: European Society for Medical Oncology
HER2–: menselijke epidermale groeifactorreceptor 2 negatief
HR: hormoonreceptor
HTA: Health Technology Assessment
IQWiG: Duits Instituut voor kwaliteit en efficiëntie in de zorg
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
NICE: National Institute for Health and Care Excellence
N0: kliernegatief
N+: klierpositief
RS: Recurrence Score
REFERENTIES
 1. NCCN Guidelines. 01.2019. In te zien op: https://www.nccn.org/store/login/login.aspx?ReturnURL=https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf
 2. IQWiG-persbericht, september 2018. In te zien op: https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/biomarker-tests-in-breast-cancer-new-study-data-indicate-advantage-for-certain-patients.10059.html
 3. NICE 2018. In te zien op: https://www.nice.org.uk/guidance/dg34
 4. Burstein et al. Ann Oncol. 2019.
 5. Andre et al. J Clin Oncol. 2019.
 6. Cardoso et al. Ann Oncol. 2019.
 7. IQWiG Press Release, Addendum D18-0. 2018.
 8. Paik et al. N Engl J Med. 2004.
 9. Dowsett et al. J Clin Oncol. 2010.
 10. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
 11. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 12. Nitz et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
 13. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.
 14. Sparano et al. N Engl J Med. 2018.
 15. Miller et al. ASCO. 2017.
 16. Hortobagyi et al.SABCS. 2018.
 17. Stemmer et al. NPJ Breast Cancer. 2017.
 18. RxPONDER, NCT01272037.
Making cancer care smarter.™