Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

De Oncotype DX® test biedt aanzienlijke meerwaarde in de klinische praktijk

Voor patiënten met klierpositieve borstkanker in een vroeg stadium

Het resultaat van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® is voorspellend voor het effect van chemotherapie voor uw postmenopauzale patiënten met HR+/HER2- klierpositieve (1-3 positieve klieren) invasieve borstkanker in een vroeg stadium zoals dit is aangetoond in de SWOG-8814-studie.1 Data uit de SWOG-8814-studie en de RxPONDER-studie laten zien dat een substantieel deel van deze patiënten chemotherapie bespaard kan blijven.1-5

 

CT effect uitgedrukt in procentpunten op basis van de kans op recidief op afstand met/zonder CT op 5 jaar. Een absoluut effect < 1% wordt niet gezien als CT voordeel.

*Het effect van CT voor premenopauzale N1-patiënten met RS® resultaten van 26-100 is niet formeel in een gerandomiseerde studie beoordeeld. Het effect van CT was significant voor RS® resultaten van 0-13 en 14-25 in de RxPONDER-studie waaruit afgeleid werd dat chemotherapie substantieel is voor patiënten met RS® 26-100.

Gebruik van de Oncotype DX® test kan het risico op overbehandeling met chemotherapie verminderen11,6

Een groot deel7-8 van de HR+/HER2- klierpositieve postmenopauzale patiënten krijgt chemotherapie omdat N1-ziekte als een hoog klinisch risico wordt beschouwd vanwege de slechtere prognose.9 Zonder genoomtesten wordt ongeveer 70% van deze patiëntenpopulatie met chemotherapie behandeld.7-8 De RxPONDER-studie toonde aan dat veel van deze patiënten mogelijk overbehandeld6 worden; de Oncotype DX® test kan helpen bij het nemen van weloverwogen behandelbeslissingen.

 

 

N1

Hoewel de nodale status prognostische waarde heeft, voorspelt deze niet het Recurrence Score® resultaat en de onderliggende tumorbiologie4

 

In totaal werden tussen februari 2004 en augustus 2017 door het Genomic Health laboratorium (nu Exact Sciences) 610.350 tumormonsters onderzocht4

KLINISCH NUT VAN DE ONCOTYPE DX® TEST

Samenvattend kan gesteld worden dat aan het gebruik van adjuvante chemotherapie richting kan worden gegeven met de Oncotype DX® test waarmee een aanzienlijk deel van de klierpositieve patiënten (met maximaal 3 positieve klieren) kan worden geïdentificeerd die mogelijk geen baat hebben van de toevoeging van chemotherapie.1,6

 

 

De Oncotype DX Breast Recurrence Score®* test moet gebruikt worden voor:

  • Alle patiënten die chemotherapie mogelijk bespaard kan worden
  • Alle patiënten voor wie chemotherapie mogelijk levensreddend is
*Voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met maximaal 3 betrokken klieren


Neem contact op met ons