Patiënten en zorgverleners > Borstkanker

De Oncotype DX® testresultaten: wat kunt u verwachten?

Uw resultaat zal ongeveer 10 werkdagen na aankomst van uw tumormonster in het Exact Sciences-laboratorium beschikbaar zijn voor uw arts. Het resultaat van uw Oncotype DX test is een cijfer tussen 0 en 100 die men Recurrence Score® noemt. Deze score geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat uw borstkanker terugkeert en voorspelt het effect van chemotherapie.1-3 U en uw arts kunnen uw resultaten en de invloed op uw behandelplan samen bespreken.

Uw Recurrence Score® resultaat begrijpen

Uw Oncotype DX testresultaten bevatten drie stukjes informatie:

1

Het Recurrence Score resultaat, een getal van 0–100

2

Kans op terugkeer van borstkanker

3

Waarschijnlijkheid van het voordeel van
chemotherapie

Hoe lager het Recurrence Score resultaat, hoe kleiner de kans dat u baat heeft bij chemotherapie; hoe hoger het Recurrence Score resultaat, hoe groter de kans dat chemotherapie het risico dat uw borstkanker terugkeert, vermindert. Een Recurrence Score van 26 en hoger wordt over het algemeen als hoog beschouwd en betekent dat chemotherapie naast hormoontherapie uw risico op terugkeer van de ziekte zal verminderen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een laag Recurrence Score resultaat niet betekent dat er geen kans is dat de ziekte terugkeert. Evenzo betekent een hoog Recurrence Score resultaat niet dat chemotherapie het terugkeren van de borstkanker definitief zal voorkomen. Uw behandelbeslissingen zijn nog steeds afhankelijk van uw unieke situatie en persoonlijke voorkeuren. Het Recurrence Score resultaat helpt bij het beantwoorden van de belangrijke vraag of u al dan niet chemotherapie aan uw behandelplan moet toevoegen om het risico op een recidief te minimaliseren.

Omdat uw Recurrence Score resultaat gebaseerd is op uw specifieke borstkanker, helpt het uw arts de onderliggende biologie van uw kanker te begrijpen, waardoor hij/zij uw behandelplan specifiek op u kan afstemmen.

Waarom de Oncotype DX test?

Oncotype DX is de enige test waarvan bewezen is dat deze het te verwachten effect van chemotherapie kan voorspellen bij patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Verschillende onderzoeken hebben consistent aangetoond dat de test kan voorspellen welke patiënten wel baat hebben bij chemotherapie en welke niet.1-3 De test is ook gevalideerd om de terugkeer van de ziekte (prognose) te voorspellen.

De behandeling personaliseren

In 2018 werden de resultaten gepubliceerd van het grootste onderzoek naar adjuvante behandeling bij borstkanker ooit, genaamd TAILORx. TAILORx was een prospectief, gerandomiseerd klinisch onderzoek. Duizenden artsen in zes verschillende landen includeerden 10.273 patiënten bij wie de borstkanker niet was uitgezaaid naar de lymfeklieren.3

De resultaten van het onderzoek ondersteunden eerdere onderzoeken en bevestigden definitief dat chemotherapie het risico op recidief niet vermindert bij patiënten met Recurrence Score resultaten van 0 tot 25. – Deze groep betreft de meerderheid van de kliernegatieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium (∼80%). Een verkennende analyse suggereerde dat vrouwen van 50 jaar en jonger een bescheiden voordeel zouden kunnen halen uit chemotherapie vanaf een Recurrence Score resultaat van 16. Dit voordeel neemt toe naarmate de scores stijgen tot 25 en daarboven. Deze belangrijke informatie stelt artsen en patiënten in staat om patiëntspecifieke behandelplannen te personaliseren met meer precisie en vertrouwen dan ooit tevoren.3

*Verkennende analyse geeft aan dat vrouwen ≤ 50 jaar met een Recurrence Score resultaatvan 16-20 een voordeel van ∼1,6% hebben bij chemotherapie. Degenen met een Recurrence Score resultaat van 21-25 hebben ∼6,5% voordeel bij chemotherapie (voor het verminderen van het risico op recidief binnen 9 jaar na de operatie)1,3,4

Bij vrouwen van 50 jaar of jonger met een Recurrence Score resultaat van 16-20, verminderde chemotherapie het risico op recidief met 1,6 % in vergelijking met alleen hormoontherapie.

Bij vrouwen met een Recurrence Score resultaat van 26 tot 100, ongeacht hun leeftijd, hebben eerdere gegevens aangetoond dat er een duidelijk en groot voordeel is bij chemotherapie.4,5

De behandeling die bij een bepaald resultaat wordt aangegeven, kan verschillen voor patiënten bij wie de borstkanker zich heeft verspreid naar de lymfeklieren. Wat uw resultaat of leeftijd ook is, het is erg belangrijk om uw Recurrence Score resultaat met uw arts te bespreken.

Meer informatie over beschikbaarheid en testen

Neem contact op met ons