Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

Voorspellende of prognostische test: waarom is dit belangrijk?

Wat is een prognostische test?

Prognose verwijst naar het natuurlijke verloop van de ziekte. Een prognostische biomarker biedt informatie over het waarschijnlijke verloop van de kanker (bv. recidief, progressie van de ziekte of overlijden) onafhankelijk van de gegeven behandeling.1

Wat is een voorspellende test?

Predictie (voorspelling) van het effect van chemotherapie heeft te maken met de weerslag van de behandeling op de natuurlijke evolutie van de aandoening. Een biomarker (bv. het Oncotype DX Breast Recurrence Score® testresultaat) werkt voorspellend als het behandeleffect (experimentele behandeling versus controlebehandeling) verschillend is voor biomarkerpositieve patiënten vergeleken met biomarkernegatieve patiënten.1

Om te bepalen of een biomarker een potentiële voorspeller is, moet een officiële test voor een interactie tussen de biomarker, de behandelde groep, en de evolutie statistisch significant zijn (interactie p <0,05).1

De Oncotype DX® test is de enige test waarvan met een officiële interactiestudie is bewezen dat deze het effect van chemotherapie kan voorspellen.4,11 Naast de prognostische waarde biedt de test ook informatie over de kans dat chemotherapie doeltreffend zal zijn (naast endocriene therapie) om het risico op recidief op afstand of sterfte te verminderen. Alle andere multigentesten en de meeste klinische pathologische parameters die worden gebruikt bij borstkanker in een vroeg stadium, werden alleen ontwikkeld voor de prognose. Zij zijn niet ontwikkeld of bewezen om effectief richting te geven aan beslissingen over de inzet van chemotherapie.

Alleen een werkelijk voorspellende test kan de juiste behandeling voor de juiste patiënt identificeren1

Hoe werkt de Oncotype DX® test ten opzichte van alleen prognostische tests?

Multigentesten zijn niet onderling uitwisselbaar; studies tonen hoge discordantiepercentages aan tussen alle multigentesten (>40% discordantie). Omdat de meeste multigentesten alleen ontwikkeld zijn om de ziekteprognose in te kunnen schatten, wordt een dergelijke variabiliteit verwacht bij de vergelijking met Oncotype DX®, de enige test waarvan bewezen is dat deze het effect van chemotherapie aantoont. Zo is er ook een aanzienlijke discordantie zichtbaar tussen parameters die uitsluitend dienen voor prognose (bv. tumorgraad, Ki67-niveau en klierstatus) en de Oncotype DX® test. Alleen de Oncotype DX® test is ontwikkeld om de patiënten die baat kunnen hebben bij behandeling met chemotherapie (en degenen die dat niet hebben) te identificeren in plaats van dit effect te extrapoleren uit uitsluitend prognostische parameters.2

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test t.o.v. andere multigentesten: 40%–60% discordantie in risicoclassificaties2

a Algemene discordantie=elk verschil in risicoclassificatie tussen de Recurrence Score® (RS) resultaten en andere testen
b Vier studies bevatten geen geschikte informatie over risicoclassificatie voor inclusie in deze tabel
c Onderzoek gebruikte niet-standaard RS-afkapwaardes voor de vergelijking van RS t.o.v. MMP

Genoomtesten voor borstkanker zijn niet identiek

Hoewel beide tests prognostische informatie bieden, werd alleen van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test bewezen dat deze bovendien het effect van chemotherapie kon voorspellen.

 

Neem contact op met ons