Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

Klinisch bewijs voor de Oncotype DX® test bij klierpositieve patiënten

Van het Recurrence Score® resultaat is in de retrospectieve SWOG-8814-studie het effect van chemotherapie bij HR+/HER2- klierpositieve postmenopauzale patiënten bewezen.1 De prospectieve, gerandomiseerde RxPONDER-studie met meer dan 5.000 patiënten was ontworpen zodat de voorspellingen van het effect van chemotherapie voor HR+/HER2- patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0-25 met 1-3 positieve klieren verfijnd konden worden. Over de eerste resultaten van de RxPONDER-studie werd gezegd dat ze de praktijk veranderden.2

  • De meerderheid van de N1 postmenopauzale patiënten kan chemotherapie bespaard blijven op basis van Recurrence Score® resultaten van 0-25, onafhankelijk van de klinisch-pathologische parameters3
  • N1 premenopauzale patiënten met Recurrence Score® resultaten van 0-25 bereiken een effect van 2,9% met chemotherapie wat betreft recidief op afstand als eerste locatie op 5 jaar3

Klinisch bewijs

REDENEN OM DE ONCOTYPE DX BREAST RECURRENCE SCORE® TEST TE KIEZEN

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test identificeert zowel de grote meerderheid van de patiënten op die geen baat zullen hebben bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie als de aanzienlijke minderheid van de patiënten voor wie behandeling met chemotherapie levensreddend kan zijn.1

  • De Oncotype DX® is de enige test die klinisch gevalideerd is om het effect van chemotherapie te voorspellen1,4-5 en die dus kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen patiënten die baat zullen hebben bij behandeling met chemotherapie en patiënten die chemotherapie mogelijk bespaard kan blijven. Meer informatie over het verschil tussen prognostische en voorspellende testen
  • De Oncotype DX® test is onderzocht bij meer dan 96.000 borstkankerpatiënten in meer dan 79 klinische en registratiestudies1-2,4-9,11-12
  • Er is consistent en omvangrijk bewijs uit prospectieve gerandomiseerde klinische studies, validatiestudies evenals real-world bewijs1-2,4-9,11-12
  • Alleen de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is in de vier belangrijkste internationale richtlijnen opgenomen en aanbevolen door twee vooraanstaande EU beoordelingsinstanties op het gebied van gezondheidstechnologie.13-18

Neem contact op met ons