Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

Hoe interpreteert u de Oncotype DX® testresultaten?

Voor uw patiënten met HR+/HER2-, invasieve borstkanker in een vroeg stadium

Het Oncotype DX Breast Recurrence Score® rapport biedt drie verhelderende resultaten ter ondersteuning van behandelkeuzes (chemotherapie, ja of nee) voor kliernegatieve en klierpositieve, hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium.

De test levert 3 soorten informatie

1

Recurrence Score-resultaat

Dit getal, tussen 0 en 100, wordt berekend door de activiteit van specifieke genen in het borstkankerweefsel te meten. Het Recurrence Score® resultaat wordt gebruikt om het risico dat de borstkanker op afstand terugkeert te voorspellen en of chemotherapie kan bijdragen aan het verminderen van dat risico.1,3-6

2

Risico recidief op
afstand op 9 jaara

Dit percentage geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de borstkanker van de patiënt op een andere plek in het lichaam zal terugkeren, “recidief op afstand”, binnen negen jaar met vijf jaar lang alleen hormoontherapie.1,4,5

3

Absolute effect van chemotherapiea

Dit percentage geeft het effect aan dat wordt verwacht van het toevoegen van chemotherapie aan hormoontherapie om het risico op recidief of overlijden voor de Recurrence Score® groep te verminderen.3,4,6

a Deze resultaten gelden bij HR+/HER2-, invasieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium die vijf jaar lang worden behandeld met endocriene therapie.

Begin Rapportgids

START RAPPORTGIDS
START RAPPORTGIDS
START RAPPORTGIDS

Ondersteunend materiaal

Download de gidsen voor arts-patiëntgesprekken

Neem contact op met ons