Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

Wat is de Oncotype DX® test en waarom is deze uniek?

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is ontwikkeld voor patiënten met HR+/HER2-borstkanker in een vroeg stadium om:

  • de patiënten die baat zullen hebben bij chemotherapie te identificeren
  • de omvang van het effect van chemotherapie te bepalen
  • chemotherapie tot een gepersonaliseerde behandeling te maken

Chemotherapie geeft zowel korte als lange termijn bijwerkingen die invloed hebben op de gezondheid (nu en later), de kwaliteit van leven en het familie- en sociale leven.1–3 De overgrote meerderheid van de patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium heeft geen baat bij adjuvante chemotherapie.4

De Oncotype DX® test is de enige multigentest die zowel het effect van behandeling met chemotherapie als de prognose van het ziektebeloop voorspelt.5–13

Oncotype DX® is de enige test die klinisch gevalideerd is om patiënten die waarschijnlijk wel (of niet) baat zullen hebben bij behandeling met chemotherapie te identificeren.5–13

Meer informatie over het verschil tussen prognostische en voorspellende testen.

BEKIJK HET VERSCHIL

De op prospectieve klinische studies gebaseerde voorspelling van het effect van chemotherapie maakt de Oncotype DX® test uniek

*TAILORx toonde aan dat endocriene therapie non-inferieur was aan chemo-endocriene therapie bij kliernegatieve patiënten met RS® resultaten van 11-25. RxPONDER toonde aan dat klierpositieve postmenopauzale patiënten met RS® resultaten van 0-25 geen baat hebben bij behandeling met chemotherapie, terwijl premenopauzale patiënten met 1-3 positieve klieren en RS® resultaten van 0-25 significant baat hebben bij behandeling met chemotherapie.

Ontwikkeling van de Oncotype DX test

De Oncotype DX® test is ontwikkeld om de ziekteprognose te evalueren; het voorspelt het effect van behandeling met chemotherapie bij patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium.9 De genen werden overeenkomstig dit doel geselecteerd en het voorspellende vermogen van de test is gevalideerd aan de hand van twee-armige retrospectieve, prospectieve, klinische studies (waarin chemotherapie + endocriene therapie versus alleen endocriene therapie werd vergeleken): dit waren de NSABP B-20-studie voor kliernegatieve patiënten5,13 en de SWOG-8 814-studie voor klierpositieve patiënten.8 De baanbrekende TAILORx-studie6 toonde aan dat endocriene therapie non-inferieur was aan chemotherapie + endocriene therapie bij patiënten met kliernegatieve ziekte en Recurrence Score® resultaten van 11-25. Bovendien toonden de eerste resultaten van de RxPONDER-studie11 aan dat postmenopauzale patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0-25 chemotherapie bespaard kan blijven, onafhankelijk van klinisch-pathologische parameters. Dit ondersteunt eerder onderzoek waaruit bleek dat de meeste patiënten geen baat hebben bij de toevoeging van chemotherapie.4

De Oncotype DX® test is ontwikkeld om op basis van een uniek inzicht in de tumorbiologie het effect van chemotherapie te voorspellen.9 De Oncotype DX® test kwantificeert de expressie van 21 genen in vast, in paraffine ingebed tumorweefsel met gebruikmaking van een real-time high-throughput, reverse transcriptie-polymerasekettingreactie. Er zijn drie onafhankelijke borstkankerstudies gebruikt om het panel van 16 kankergerelateerde en vijf referentiegenen te selecteren die in de Oncotype DX® test worden getest. Op basis van de expressieniveau‘s van de 21 genen wordt voor elk tumormonster een Recurrence Score® resultaat berekend.

De Oncotype DX® test onthult de individuele tumorbiologie gebaseerd op het expressieniveau van 21 genen 9

16 kankergenen en 5 referentiegenen

 

Welke informatie biedt de Oncotype DX® test?

De Oncotype DX® test identificeert die patiënten die baat zullen hebben bij adjuvante chemotherapie en degenen bij wie dat niet het geval is. Dat gebeurt op basis van drie soorten informatie: het Recurrence Score® resultaat, het risico van een recidief op afstand en het geschatte effect van chemotherapie.

 

Meer informatie over de interpretatie van de resultaten van de Oncotype DX®
test voor kliernegatieve en klierpositieve patiënten.


Richting geven aan behandeling met de Oncotype DX® test

Samenvattend kan gesteld worden dat – dankzij het uitgebreide klinische bewijs bij zowel kliernegatieve als klierpositieve patiënten – de Oncotype DX® test kan helpen bij het met vertrouwen richting geven aan behandelbeslissingen met betrekking tot chemotherapie.

CT effect uitgedrukt in procentpunten op basis van de kans op recidief op afstand met/zonder CT. Een absoluut effect <1% wordt niet gezien als CT effect.
Kliernegatieve (N0) patiënten: TAILORx analyses werden uitgevoerd naar leeftijd en toonden aan dat patiënten ≤ 50 jaar enig klinisch betekenisvol effect hadden van CT op 9 jaar, startend met een RS® resultaat van16;
Klierpositieve (N1) patiënten: RxPONDER data werden geanalyseerd op basis van de menopauzale status en toonden aan dat premenopauzale patiënten met RS® resultaten van 0-25 in het algemeen baat hebben bij CT op 5 jaar.
* Het effect van CT voor premenopauzale N1-patiënten met RS® resultaten van 26-100 is niet formeel in een gerandomiseerde studie beoordeeld. Het effect van CT was significant voor RS® resultaten van 0-13 en 14-25 in de RxPONDER-studie waaruit afgeleid werd dat het substantieel is voor patiënten met RS® 26-100.

Neem contact op met ons