Professionele gezondheidszorgers > Oncotype DX Breast Recurrence Score

De Oncotype DX® test standaard inzetten om te bepalen of chemotherapie zinvol is.

Alleen de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is opgenomen in de vier belangrijkste internationale richtlijnen en wordt aanbevolen door twee grote Europese instanties voor de beoordeling van gezondheidstechnologie (HTA - Health Technology Assessment).

Op basis van de resultaten van het TAILORx-onderzoek positioneren de richtlijnen en aanbevelingen van HTA-instanties de Oncotype DX Breast Recurrence Score test duidelijk als de voorkeurstest2-6. Het National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) heeft zijn aanbeveling al bijgewerkt op basis van de eerste resultaten van het RxPONDER-onderzoek1.


NCCNa
De enige test die wordt erkend door de NCCN Guidelines® om het effect van adjuvante chemotherapie te voorspellen en de enige test die is geclassificeerd als de ’voorkeurstest‘ bij zowel N0- als postmenopauzale N1-patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker1
IQWiG
Met de resultaten van TAILORx heeft alleen Oncotype DX voldoende bewijs om te bepalen of adjuvante chemotherapie zinvol is bij patiënten met kliernegatieve, invasieve borstkanker in een vroeg stadium2
NICEa
De enige test die wordt overwogen om het effect van chemotherapie te voorspellen, en op die manier een kosteneffectieve optie biedt bij patiënten met kliernegatieve en microgemetastaseerde 
borstkanker in een vroege stadium3
St. Gallena,b

Test sterk aanbevolen voor de overgrote meerderheid van N0 en N1, HR+, HER2-patiënten met borstkanker in een vroeg stadium, ongeacht de graad of menopauzale status. TAILORx en RxPONDER-cutoffs geven informatie voor het nemen van behandelingsbeslissingenTAILORx-cutoffs geeft informatie voor het nemen van beslissingen bij kliernegatieve patiënten4

ASCO®a
Enige test die sterk wordt aanbevolen bij alle N0 en postmenopauzale N1 patiënten met ER+, HER2- borstkanker in een vroeg stadium. De aanbeveling is ongeacht het klinisch risico, met goed onderbouwd wetenschappelijk bewijs 5
ESMO®a

Kan worden gebruikt om aanvullende prognostische en/of voorspellende informatie te verkrijgen met 1A-bewijs als aanvulling op de pathologiebeoordeling en om het effect van adjuvante chemotherapie te voorspellen6

a National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) en NCCN zijn geregistreerde handelsmerken van NCCN. ASCO en ESMO zijn handelsmerken van de American Society of Clinical Oncology en de European Society for Medical Oncology. NCCN, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), St Gallen International Consensus Panel, ASCO en ESMO ondersteunen geen enkel product of therapie.
Zoals gestemd door een duidelijke meerderheid van het St Gallen International Expert Consensus-panel in 2021

De NCCN Guidelines® voor borstkanker ondersteunen de 21-genentest (Oncotype DX) voor zowel kliernegatieve als klierpositieve (N1), hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium1,*,**

NCCN
RICHTLIJNEN
KLIERNEGATIEF

Oncotype DX is de enige test die het effect van adjuvante chemotherapie voorspelt en wordt erkend als ’de voorkeur verdienende test ‘ voor kliernegatieve patiënten

 • De Oncotype DX test (21 genen) is de enige test die door de NCCN-richtlijnen wordt erkend om het effect van adjuvante chemotherapie te voorspellen en die is gecategoriseerd als de ’voorkeurs‘-multigenentest voor kliernegatieve patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker
 • De Oncotype DX (21-genen) test is verhoogd tot ’ten zeerste te overwegen‘ in het kliernegatieve algoritme van NCCN
 • De NCCN-richtlijnen bevatten de op TAILORx gebaseerde 21-genen test Recurrence Score cutoff-punten om patiënten met kliernegatieve borstkanker te selecteren voor chemotherapiebehandeling

 

c Patiënten met T1b-tumoren met laaggradige histologie en geen lymfovasculaire invasie dienen te worden behandeld met endocriene monotherapie, aangezien het TAILORx-onderzoek geen patiënten met dergelijke tumoren omvatte.
NCCN
RICHTLIJNEN
KLIER 1-3
POSITIEF

Oncotype DX is de enige test die het effect van adjuvante chemotherapie voorspelt en wordt erkend als ’de voorkeur verdienende test‘ voor postmenopauzale N1-patiënten (1-3 positieve klieren)

 • De 21-genentest (Oncotype DX test) is de enige test die door de NCCN-richtlijnen wordt erkend om het voordeel van adjuvante chemotherapie te voorspellen en is gecategoriseerd als ’voorkeurs‘-multigenentest voor postmenopauzale N1-patiënten (1-3 positieve klieren)
 • NCCN raadt aan de 21-genentest (Oncotype DX® test) ‘ten zeerste te overwegen’ voor postmenopauzale N1-patiënten
 • De 21 genen-test (Oncotype DX test) moet ook worden overwogen voor premenopauzale N1-patiënten

 

c Patiënten met T1b-tumoren met laaggradige histologie en geen lymfovasculaire invasie dienen te worden behandeld met endocriene monotherapie, aangezien het TAILORx-onderzoek geen patiënten met dergelijke tumoren omvatte.
* Bij premenopauzale patiënten met RS® resultaten van 0-25 werd de toevoeging van chemotherapie aan de endocriene therapie geassocieerd met een lager percentage recidief op afstand in vergelijking met endocriene monotherapie, maar het is onduidelijk of het voordeel te wijten was aan de ovariële suppressie-effecten als gevolg van de chemotherapie1

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) en NCCN zijn geregistreerde handelsmerken van NCCN. ASCO en ESMO zijn respectievelijk handelsmerken van de American Society of Clinical Oncology en de European Society for Medical Oncology.

NCCN, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), St Gallen International Consensus Panel, ASCO en ESMO ondersteunen geen enkel product of therapie.

** Aangepast met toestemming van de NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Breast Cancer V.5.2021. ® 2021 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Alle rechten voorbehouden. De NCCN Guidelines® en de afbeeldingen die ze bevatten mogen in geen enkele vorm en voor geen enkel doel worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van NCCN. Om de meest recente en complete versie van de NCCN-richtlijnen te bekijken, gaat u online naar NCCN.org. De NCCN-richtlijnen zijn een werk in uitvoering en ze worden verfijnd zodra er nieuwe significante gegevens beschikbaar zijn. NCCN ondersteunt geen enkel product of therapie. NCCN geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de toepassing ervan en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de toepassing of het gebruik ervan op welke manier dan ook.

Overweeg het gebruik van adjuvante chemotherapie bij vrouwen ≤ 50 met een Recurrence Score® resultaat van 16–25 op basis van een verkennende analyse uit het TAILORx-onderzoek die een lager recidief op afstand aantoont bij vrouwen ≤ 50 gerandomiseerd naar chemotherapie.
Een secundaire analyse van een prospectief onderzoek suggereert dat de Oncotype DX® test voorspellend is voor het effect van chemotherapie voor vrouwen met 1-3 betrokken okselklieren. Van andere multigenen-testen is niet bewezen dat ze voorspellend zijn voor het effect van chemotherapie.

De Duitse HTA-instantie IQWiG geeft een duidelijke aanbeveling ten gunste van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test om te helpen beslissen of chemotherapie zinvol is.2,7

IQWIG-AANBEVELING

De Oncotype DX test is de enige test die heeft aangetoond dat de informatie kan ondersteunen bij de besluitvorming voor wel of geen adjuvante chemotherapie bij vroege HR+, HER2-, kliernegatieve borstkanker

 • De Oncotype DX test is in staat om vrouwen te identificeren die chemotherapie achterwege kunnen laten, of niet
 • De resultaten van de IQWiG-beoordeling kunnen niet worden overgedragen naar andere testen omdat ze niet gelijkaardig zijn. Andere testen gebruiken andere genenpanels en er is geen bewijs voor een bijkomend voordeel
 • De TAILORx studie heeft aangetoond dat de klinische risicobeoordeling onbetrouwbaar is ; De klinische besluitvorming moet nog beter onderzocht worden.
 • Alle patiënten testen bij wie de behandeling op basis van klinische risicobeoordeling onzeker is

Over IQWiG

IQWiG is een van de meest gerespecteerde HTA-instanties ter wereld. Deze instantie legt sterk de nadruk op onderzoeken van hoge kwaliteit, en houdt alleen rekening met 1A-onderzoeken met het hoogste niveau van bewijs. Ze richt haar primaire beoordeling op extra voordeel op basis van klinische resultaten. Aanbevelingen van IQWiG informeren definitieve beslissingen door het G-BA (Gezamenlijk Federaal Comité) over openbare terugbetalingen in Duitsland.

Britse beoordelingsinstantie voor gezondheidstechnologie NICE breidt aanbeveling voor Oncotype DX Breast Recurrence Score test uit3

NICE- AANBEVELING

Oncotype DX test nu aanbevolen voor zowel kliernegatieve als micrometastatische vroege borstkanker

 • Enige test die wordt overwogen om het effect van chemotherapie te voorspellen, en die daardoor een kosteneffectieve optie biedt
 • De enige aanbevolen test die chemotherapie de-escaleert in vergelijking met de andere beoordeelde testen
 • Aanbeveling uitgebreid naar patiënten met micrometastatische ziekte


TAILORx draagt bij aan de uitgebreide hoeveelheid bewijs voor de Oncotype DX Breast Recurrence Score testd

d Voor HR+, HER2- N0, N1 (1-3 klieren) patiënten met vroege borstkanker.

Neem contact op met ons