Patiënten en zorgverleners > Borstkanker

Over de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test

Oncotype DX Breast Recurrence Score

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is een genomische test, ook wel genexpressietest genoemd, die vrouwen die recent gediagnosticeerd zijn met hormoonreceptorpositieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-) borstkanker in een vroeg stadium, meer inzicht geeft of het toevoegen van chemotherapie aan hormoontherapie hun risico op terugkeer van de ziekte zal verminderen.1,2,4

De Oncotype DX® test analyseert de activiteit van verschillende kankergerelateerde genen in uw tumorweefsel. Omdat de tumor van elke vrouw uniek is, kan inzicht in de biologie van uw specifieke tumor helpen bij het nemen van behandelbeslissingen.

KOM TE WETEN OF U IN AANMERKING KOMT VOOR DE TEST

Wat is een genomische test?

Genomica is de studie van hoe een reeks genen zich gedraagt in het lichaam. Bij borstkanker beoordelen genomische testen het weefsel van uw tumor om de activiteit en interactie te identificeren van de genen die het gedrag van uw tumor beïnvloeden, inclusief hoe groot de kans is dat deze groeit en metastaseert. Geavanceerde genomische testen kunnen uiteindelijk de waarschijnlijkheid bepalen of de tumor al dan niet reageert op een bepaalde behandeling. Niet alle genomische testen voor borstkanker zijn hetzelfde; het is belangrijk om hun specifieke kenmerken te begrijpen en te vragen of ze de vraag beantwoorden: heb ik baat bij chemotherapie of niet?

Onderzoeken hebben aangetoond dat chemotherapie het risico op recidief bij alle borstkankerpatiënten niet met dezelfde hoeveelheid vermindert. In feite heeft slechts een minderheid van de patiënten met kliernegatieve borstkanker in een vroeg stadium substantieel baat bij chemotherapie1-4, terwijl de overgrote meerderheid van de patiënten er geen baat bij heeft en van deze behandeling en de daarmee verbonden toxiciteit gespaard kan blijven. Zonder de juiste genomische test kunnen artsen alleen inschatten hoe waarschijnlijk het is dat de kanker van een patiënt terugkeert. Door de informatie toe te voegen van een genomische test waarvan is bewezen dat deze het effect van chemotherapie voorspelt, kan uw arts nauwkeuriger beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat een tumor reageert op een behandeling zoals chemotherapie.

Hoe werkt de test?

De Oncotype DX® test analyseert een aantal geselecteerde genen van uw tumor. Tijdens de operatie of biopsie wordt routinematig een kleine hoeveelheid tumorweefsel afgenomen; dit betekent dat u geen aanvullende procedure nodig heeft voor de Oncotype DX® test.

Nadat uw weefsel is geanalyseerd, krijgt u een Recurrence Score® resultaat tussen 0 en 100.

Een lage score betekent dat het onwaarschijnlijk is dat u baat heeft bij chemotherapie. Een hoge score betekent dat u waarschijnlijk wel baat heeft bij chemotherapie.

VERNEEM MEER OVER DE TESTRESULTATEN

Tot op vandaag is de Oncotype DX® test gebruikt door meer dan een miljoen patiënten over de hele wereld. Veel vrouwen die hoge Recurrence Score resultaten kregen, konden chemotherapie kiezen als een mogelijk levensreddende behandeling, omdat dit het risico op terugkeer van de ziekte verder vermindert. De meerderheid van de vrouwen hadden een laag Recurrence Score resultaat en konden met vertrouwen alleen hormonale therapie voort zetten en de onaangename bijwerkingen van onnodige chemotherapie vermijden.4-8

Redenen om de test te doen

Er zijn verschillende redenen om de Oncotype DX® test te doen:

  • De test geeft inzicht in uw tumorbiologie dat op basis van traditionele metingen (klinische en pathologische kenmerken) niet beschikbaar is. Zonder de Oncotype DX® test kunnen artsen alleen inschatten hoe waarschijnlijk het is dat de kanker van een patiënt terugkeert. De Oncotype DX® test biedt geïndividualiseerde informatie over de biologie van uw tumor en de mogelijke winst van het toevoegen van chemotherapie aan uw behandelplan.
  • Het is de enige test waarvan bewezen is dat het te verwachten effect van chemotherapie bij vroeg stadium borstkanker voorspeld kan worden. Verschillende onderzoeken, bij meer dan 85.000 patiënten, hebben consistent bewezen dat alleen de Oncotype DX® test kan voorspellen of patiënten wel of geen baat zullen hebben bij chemotherapie1,2,4-8. Daarom kan de Oncotype DX® test u en uw arts helpen om een behandelplan op maat voor u op te stellen, omdat niet elke patiënt met borstkanker in een vroeg stadium baat zal hebben bij chemotherapie.
  • De test wordt ondersteund door robuust bewijs en is opgenomen in alle belangrijke richtlijnen voor de behandeling van borstkanker. De Oncotype DX® test is gevalideerd in meerdere klinische onderzoeken en gebruikt door meer dan een miljoen mensen wereldwijd. De test is opgenomen in alle belangrijke richtlijnen voor de behandeling van borstkanker, waaronder die van de St. Gallen International Breast Cancer Consensus en de European Society for Medical Oncology (ESMO), evenals de American Society of Clinical Oncology (ASCO®) en de National Comprehensive Cancer Network (NCCN®) in de Verenigde Staten9,12-14. Daarnaast hebben belangrijke beoordelingsinstanties voor gezondheidstechnologie, zoals het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in het VK en het Duitse Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), de unieke waarde van de Oncotype DX® test erkend.10-11

VERNEEM ER HIER MEER OVER


Neem contact op met ons