Καρκίνος του μαστού

Κατανοώντας τα Αποτελέσματα

Εάν έχετε ήδη κάνει την εξέταση Oncotype DX® για καρκίνο μαστού και έχετε λάβει το αποτέλεσμά σας, θα έχετε συζητήσει το αποτέλεσμα με τον γιατρό* σας. Αυτή η σελίδα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι σημαίνουν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα.

Η εξέταση παράγει τον Βαθμό Υποτροπής (Recurrence Score®) που είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 100. Ασθενείς με χαμηλούς Βαθμούς Υποτροπής (Recurrence Scores) έχουν μικρότερα κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου τους. Επίσης έχουν μικρότερη πιθανότητα να ωφεληθούν από τη χημειοθεραπεία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου. Παρομοίως ένας υψηλότερος Βαθμός Υποτροπής (Recurrence Score) σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου. Ένα υψηλό Recurrence Score δεν σημαίνει ότι ο καρκίνος θα επανέλθει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτοί οι ασθενείς θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ωφεληθούν από τη χημειοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας τους.

Ο γιατρός σας αποτελεί πολύτιμη πηγή για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα κάθε μέρος του αποτελέσματός σας. Η Genomic Health δεν μπορεί να σας συμβουλέψει άμεσα για ένα κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο βάσει του Βαθμού Υποτροπής σας (Recurrence Score).

*Χειρουργός Μαστού ή Ογκολόγος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ