Καρκίνος του μαστού

Πληρώ τις Προϋποθέσεις για την Εξέταση;

Η εξέταση Oncotype DX® για καρκίνο μαστού είναι μια διαγνωστική εξέταση που εκτελείται μετά το αρχικό χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού σας. Όπως και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, έτσι και αυτή η εξέταση πρέπει να παραπεμφθεί από τον πιστοποιημένο γιατρό (πχ. Χειρουργό Μαστού ή Ογκολόγο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα για να σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν είστε πιθανή υποψήφια για την εξέταση Oncotype DX για καρκίνο μαστού

Μπορεί να είστε υποψήφια για την εξέταση Oncotype DX για καρκίνο μαστού εάν είστε ιατρικά ικανή να λάβετε χημειοθεραπεία και:

  • Έχετε διαγνωσθεί με διηθητικό καρκίνο μαστού σταδίου Ι, ΙΙ ή ΙΙΙa και ο καρκίνος του μαστού σας είναι θετικός στους οιστρογονικούς υποδοχείς (ER+) και αρνητικός στον Ανθρώπινο Επιδερμικό αυξητικό παράγοντα (HER2-) και δεν υπάρχει συμμετοχή λεμφαδένων (γνωστό και ως καρκίνος μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες / Ν-).
    Ή
  • Είστε μετ-εμμηνοπαυσιακή γυναίκα που διαγνώσθηκε με καρκίνο μαστού με θετικούς λεμφαδένες (1-3 θετικούς λεμφαδένες), ER+ και HER2-

Εάν δεν είστε βέβαιη ότι είστε υποψήφια φια την εξέταση Oncotype DX για τον καρκίνο μαστού, παρακαλώ ρωτήστε τον ιατρό* σας.

Η απόφαση εάν θα κάνετε την εξέταση Oncotype DX ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από εσάς μαζί με τον γιατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το να κάνετε την εξέταση, περιλαμβάνοντας προτάσεις θεμάτων για συζήτηση με τον γιατρό σας σχετικά με την εξέταση Oncotype DX για καρκίνο μαστού, επισπευτείτε τη σελίδα Κάνοντας την Εξέταση της ιστοσελίδας.

*Χειρουργός Μαστού ή Ογκολόγος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ