Wat is de Oncotype DX® test en waarom is deze uniek?

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is ontwikkeld voor patiënten met HR+/HER2-borstkanker in een vroeg stadium om:

 • de patiënten die baat zullen hebben bij chemotherapie te identificeren
 • de omvang van het effect van chemotherapie te bepalen
 • chemotherapie tot een gepersonaliseerde behandeling te maken

Chemotherapie geeft zowel korte als lange termijn bijwerkingen die invloed hebben op de gezondheid (nu en later), de kwaliteit van leven en het familie- en sociale leven.1-3 De overgrote meerderheid van de patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium heeft geen baat bij adjuvante chemotherapie.4

De Oncotype DX® test is de enige multigentest die zowel het effect van behandeling met chemotherapie als de prognose van het ziektebeloop voorspelt.5-13

Oncotype DX® is de enige test die klinisch gevalideerd is om patiënten die waarschijnlijk wel (of niet) baat zullen hebben bij behandeling met chemotherapie te identificeren.5-13

Meer informatie over het verschil tussen prognostische en voorspellende testen.

De op prospectieve klinische studies gebaseerde voorspelling van het effect van chemotherapie maakt de Oncotype DX® test uniek

Prediction of chemotherapy benefit based on prospective clinical trials makes the Oncotype DX test unique

*TAILORx toonde aan dat endocriene therapie non-inferieur was aan chemo-endocriene therapie bij kliernegatieve patiënten met RS® resultaten van 11-25. RxPONDER toonde aan dat klierpositieve postmenopauzale patiënten met RS® resultaten van 0-25 geen baat hebben bij behandeling met chemotherapie, terwijl premenopauzale patiënten met 1-3 positieve klieren en RS® resultaten van 0-25 significant baat hebben bij behandeling met chemotherapie.

Ontwikkeling van de Oncotype DX test

De Oncotype DX® test is ontwikkeld om de ziekteprognose te evalueren; het voorspelt het effect van behandeling met chemotherapie bij patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium.9 De genen werden overeenkomstig dit doel geselecteerd en het voorspellende vermogen van de test is gevalideerd aan de hand van twee-armige retrospectieve, prospectieve, klinische studies (waarin chemotherapie + endocriene therapie versus alleen endocriene therapie werd vergeleken): dit waren de NSABP B-20-studie voor kliernegatieve patiënten5,13 en de SWOG-8 814-studie voor klierpositieve patiënten.8 De baanbrekende TAILORx-studie6 toonde aan dat endocriene therapie non-inferieur was aan chemotherapie + endocriene therapie bij patiënten met kliernegatieve ziekte en Recurrence Score® resultaten van 11-25. Bovendien toonden de eerste resultaten van de RxPONDER-studie11 aan dat postmenopauzale patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0-25 chemotherapie bespaard kan blijven, onafhankelijk van klinisch-pathologische parameters. Dit ondersteunt eerder onderzoek waaruit bleek dat de meeste patiënten geen baat hebben bij de toevoeging van chemotherapie.4

De Oncotype DX® test is ontwikkeld om op basis van een uniek inzicht in de tumorbiologie het effect van chemotherapie te voorspellen.9 De Oncotype DX® test kwantificeert de expressie van 21 genen in vast, in paraffine ingebed tumorweefsel met gebruikmaking van een real-time high-throughput, reverse transcriptie-polymerasekettingreactie. Er zijn drie onafhankelijke borstkankerstudies gebruikt om het panel van 16 kankergerelateerde en vijf referentiegenen te selecteren die in de Oncotype DX® test worden getest. Op basis van de expressieniveau‘s van de 21 genen wordt voor elk tumormonster een Recurrence Score® resultaat berekend.

De Oncotype DX® test onthult de individuele tumorbiologie gebaseerd op het expressieniveau van 21 genen 9

The Oncotype DX test reveals individual tumour biology based on measuring the expression of 21 genes5,6,8-10,13

16 kankergenen en 5 referentiegenen


Welke informatie biedt de Oncotype DX® test?

De Oncotype DX® test identificeert die patiënten die baat zullen hebben bij adjuvante chemotherapie en degenen bij wie dat niet het geval is. Dat gebeurt op basis van drie soorten informatie: het Recurrence Score® resultaat, het risico van een recidief op afstand en het geschatte effect van chemotherapie.
De Oncotype DX® test voor kliernegatieve patiënten

Voor patiënten met kliernegatieve HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium hebben studies bij > 95.000 patiënten vastgesteld dat de Oncotype DX® test niet alleen zeer consistent de grote meerderheid van patiënten (80%) identificeert die chemotherapie bespaard kan blijven, maar ook de aanzienlijke minderheid (20%) die er substantiëeel baat bij kan hebben.5,6,9,13–15 Hierbij is ook de meest omvangrijke prospectieve, gerandomiseerde adjuvante klinische studie bij borstkanker betrokken: dit is de baanbrekende TAILORx-studie, waarin meer dan 10.000 patiënten zijn geïncludeerd.6

Patiëntselectie aan de hand van de Oncotype DX® test bij kliernegatieve patiënten

Patient selection using the Oncotype DX test in node-negative patients

a De Oncotype DX test identificeert consistent de ca. 80% van de patiënten met ER+/HER2-/EBC die chemotherapie kunnen vermijden en 20% van de patiënten voor wie het levensreddend kan zijn6,13-16,19-21

In de patiëntpopulatie met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium heeft ongeveer 20% van de kliernegatieve patiënten een Recurrence Score® resultaat van 26-100. Het is aangetoond dat deze patiënten substantieel baat hebben bij behandeling met chemotherapie5,8. Van patiënten > 50 jaar met Recurrence Score® resultaten van 0-25 is aangetoond dat ze geen baat hebben bij behandeling met chemotherapie; zij zouden kunnen afzien van de last en de toxiciteit die deze behandeling met zich meebrengt.5-6,8,11 Voor patiënten ≤ 50 jaar kan enig effect van chemotherapie relevant zijn bij een Recurrence Score® resultaat < 25; behandelend arts en de patiënt moeten dit samen bespreken.5-6,8,11
De Oncotype DX® test voor klierpositieve patiënten

Het voorspellende vermogen van de test bij klierpositieve borstkanker is gevalideerd in de twee-armige prospectieve retrospectieve klinische studie SWOG-8814 voor post-menopauzale patiënten (vergelijking van chemotherapie + endocriene therapie versus alleen endocriene therapie).8 De eerste resultaten van de RxPONDER-studie verfijnden de schattingen van het effect van behandeling met chemotherapie voor patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0-25 en 1-3 positieve klieren verder. De resultaten van deze studies zijn samengevat in de grafiek hieronder. Postmenopauzale patiënten met 1-3 positieve lymfeklieren en een Recurrence Score® resultaat van 0-25 hadden geen baat bij behandeling met aan endocriene therapie toegevoegde chemotherapie.8,11 Premenopauzale patiënten met Recurrence Score® resultaten van 0-25 en 1-3 positieve klieren hadden een effect van 2,9% met chemotherapie voor recidief op afstand als eerste locatie op 5 jaar.11


Selectie van patiënten aan de hand van de Oncotype DX® test bij klierpositieve patiënten8

*CT effect uitgedrukt in procentpunten op basis van de kans op recidief op afstand met/zonder CT op 5 jaar. Een absoluut effect < 1% wordt niet gezien als CT effect. Het effect van CT voor premenopauzale N1-patiënten met RS® resultaten van 26-100 is niet formeel in een gerandomiseerde studie beoordeeld. Het effect van CT was significant voor RS® resultaten van 0-13 en 14-25 in de RxPONDER-studie waaruit afgeleid werd dat het substantieel is voor patiënten met RS® 26-100.

Richting geven aan behandeling met de Oncotype DX® test

Samenvattend kan gesteld worden dat – dankzij het uitgebreide klinische bewijs bij zowel kliernegatieve als klierpositieve patiënten – de Oncotype DX® test kan helpen bij het met vertrouwen richting geven aan behandelbeslissingen met betrekking tot chemotherapie.CT effect uitgedrukt in procentpunten op basis van de kans op recidief op afstand met/zonder CT. Een absoluut effect <1% wordt niet gezien als CT effect.
Kliernegatieve (N0) patiënten: TAILORx analyses werden uitgevoerd naar leeftijd en toonden aan dat patiënten ≤ 50 jaar enig klinisch betekenisvol effect hadden van CT op 9 jaar, startend met een RS® resultaat van16;
Klierpositieve (N1) patiënten: RxPONDER data werden geanalyseerd op basis van de menopauzale status en toonden aan dat premenopauzale patiënten met RS® resultaten van 0-25 in het algemeen baat hebben bij CT op 5 jaar.
* Het effect van CT voor premenopauzale N1-patiënten met RS® resultaten van 26-100 is niet formeel in een gerandomiseerde studie beoordeeld. Het effect van CT was significant voor RS® resultaten van 0-13 en 14-25 in de RxPONDER-studie waaruit afgeleid werd dat het substantieel is voor patiënten met RS® 26-100.

AFKORTINGEN

AI : aromataseremmer
CT : chemotherapie
ET : endocriene therapie
HER2- : humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatief
HR+ : hormoonreceptorpositief
N+ : klierpositief
N0 : kliernegatief
RCT : gerandomiseerde klinische studie
RS : Recurrence Score
TAM : Tamoxifen

REFERENTIES
 1. Partridge et al. J Natl Cancer Inst Monogr. 2001.
 2. Friese et al. Cancer. 2017.
 3. Groenvold. Dan Med Bull. 2010.
 4. EBCTCG. Lancet. 2012.
 5. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
 6. Sparano JA et al. N Engl J Med. 2018.
 7. Ballman et al. J Clin Oncol. 2015.
 8. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 9. Paik et al. N Engl J Med. 2004.
 10. Dowsett M et al. J Clin Oncol. 2010.
 11. Kalinsky et al SABCS 2020.
 12. Nitz et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
 13. Geyer et al. NPJ Breast Cancer. 2018.
 14. Hortobagyi et al. SABCS 2018.
 15. Stemmer et al. St. Gallen Conference. 2019.
 16. Stemmer et al. NPJ Breast Cancer. 2017.
 17. Mamounas et al. NPJ Breast Cancer. 2018.
 18. Petkov et al. NPJ Breast Cancer. 2016.
 19. Blohmer et al. ESMO 2017.
 20. Bello et al. Ann Surg Onc. 2018.
 21. Sparano and Paik. J Clin Oncol. 2008.
 22. Sparano et al. N Engl J Med. 2019.
Making cancer care smarter.™