Hoe interpreteert u de Oncotype DX® testresultaten?

Voor uw patiënten met HR+/HER2-, invasieve borstkanker in een vroeg stadium

Het Oncotype DX Breast Recurrence Score® rapport biedt drie verhelderende resultaten ter ondersteuning van behandelkeuzes (chemotherapie, ja of nee) voor kliernegatieve en klierpositieve, hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium.

De test levert 3 soorten informatie

1

Recurrence Score-resultaat

Dit getal, tussen 0 en 100, wordt berekend door de activiteit van specifieke genen in het borstkankerweefsel te meten. Het Recurrence Score® resultaat wordt gebruikt om het risico dat de borstkanker op afstand terugkeert te voorspellen en of chemotherapie kan bijdragen aan het verminderen van dat risico.1,3-6

2

Risico recidief op
afstand op 9 jaara

Dit percentage geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de borstkanker van de patiënt op een andere plek in het lichaam zal terugkeren, “recidief op afstand”, binnen negen jaar met vijf jaar lang alleen hormoontherapie.1,4,5

3

Absolute effect van chemotherapiea

Dit percentage geeft het effect aan dat wordt verwacht van het toevoegen van chemotherapie aan hormoontherapie om het risico op recidief of overlijden voor de Recurrence Score® groep te verminderen.3,4,6

a Deze resultaten gelden bij HR+/HER2-, invasieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium die vijf jaar lang worden behandeld met endocriene therapie.

Begin Rapportgids

Meer inzicht in de resultaten: kliernegatieve patiënten

Recurrence Score® resultaat

Patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0-25 hebben over het algemeen geen baat bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie.2-4

Patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 26–100 hebben aanzienlijk baat bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie.2,3

Meer inzicht in de resultaten: klierpositieve patiënten

Recurrence Score® resultaat

Patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 0–17 hebben geen baat bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie.6–9

Patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 18–30 hebben potentieel baat bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie.6,9

Patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 31-100 hebben aanzienlijk baat de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie.6

Ondersteunend materiaal

Download de gidsen voor arts-patiëntgesprekken


START RAPPORTGIDS
START RAPPORTGIDS
START RAPPORTGIDS
AFKORTINGEN
CT: chemotherapie
ER: oestrogeenreceptor
ET: endocriene therapie
HER2: humane epidermale groeifactorreceptor 2
N1: klierpositief
REFERENTIES
  1. Paik et al. N Engl J Med. 2004.
  2. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
  3. Geyer et al. NPJ Breast Cancer. 2018.
  4. Sparano et al. N Engl J Med. 2018.
  5. Dowsett et al. J Clin Oncol. 2010.
  6. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
  7. Stemmer et al. NPJ Breast Cancer. 2017.
  8. Miller et al. ASCO. 2017.
  9. Nitz et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
Making cancer care smarter.™