Veelgestelde vragen en nuttige informatie

Veelgestelde vragen

Wanneer kan de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test gebruikt worden?

De Oncotype DX® test is een genomische test, ook wel genexpressietest genoemd, die ontwikkeld is voor patiënten bij wie recent de diagnose werd vastgesteld van invasieve borstkanker in een vroeg stadium De borstkanker moet hormoonreceptorpositief (HR+) en HER2-negatief (HER2-) zijn. De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test wordt uitgevoerd op een klein stukje tumorweefsel dat verwijderd wordt uit uw borst door een biopsie of een operatie. De testresultaten zijn nodig voordat de behandeling begint - de test is bedoeld om te helpen bij de beslissingen over de behandeling.

Meer informatie over hoe de Oncotype DX test werkt.

Welke invloed heeft het resultaat van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test op mijn behandelplan?

Nadat uw tumorweefsel geanalyseerd is, krijgt u een score tussen 0 en 100. Een lage score betekent dat de kanslaag is dat u baat heeft bij chemotherapie. Een hoge score betekent dat de kans groter is dat u wel baat heeft bij chemotherapie. Op basis van uw Recurrence Score resultaat, kunt u samen met uw arts overleggen of chemotherapie voor u zinvol is. Op basis van de testresultaten kunt u dus, samen met uw arts, een persoonlijk aangepast behandelplan opstellen.

Meer informatie over wat u kunt verwachten van uw testresultaten.

Wat is het verschil tussen genetische tests (bijvoorbeeld BRCA 1 en BRCA 2) en genomische tests zoals de Oncotype DX® test?

Genetische tests helpen mensen om inzicht te krijgen in hun risico om kanker te krijgen. Genomische tests evalueren de biologie van de tumor en helpen mensen die de diagnose van kanker hebben gekregen met het bepalen van hun behandeling. Met genomische tests kunnen artsen de kanker behandelen op basis van de individuele biologische kenmerken van de aandoening.

Wat is het verschil tussen de ziekteprognose en de voorspelling van het effect van de behandeling?

Ziekteprognose: Komt mijn kanker terug? Prognostische tests evalueren het risico dat een kanker terugkeert (recidieft) of uitzaait. De prognose kan geschat worden aan de hand van klinische en pathologische eigenschappen zoals tumorgrootte en tumorgraad, of sommige genomische tests die alleen informatie geven over de prognose.

Voorspelling van het effect van de behandeling: Zal de behandeling nut hebben voor mij? Een geavanceerde genomische test kan de kans dat een kanker zal reageren op een bepaalde behandeling voorspellen. Bij borstkanker in een vroeg stadium wordt de Oncotype DX® test gebruikt om te voorspellen of patiënten wel of geen baat hebben bij chemotherapie naast hormoontherapie.

Waarin verschillen de anatomische borstkankerstadia? Hoe bepalen ze of ik in aanmerking kom voor de OncotypeDX® test?

Er zijn vijf verschillende anatomische borstkankerstadia: 0 – I – II – III en IV. Deze stadia zijn gebaseerd op de groei en de verspreiding van de kanker. Zo is kanker in stadium 0 een vroege vorm van niet-invasieve kanker die beperkt blijft tot één plaats, terwijl kanker in stadium IV uitgezaaid is naar het hele lichaam. Als u borstkanker heeft in stadium I, II, of IIIa, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de Oncotype DX® test.

Wat betekent HR-positief (HR+) of HR-negatief (HR-)?

HR is de afkorting van "hormoonreceptor". Borsttumoren worden getest op zowel oestrogeenreceptoren (Engelse afkorting ER) als progesteronreceptoren (PR). Ongeveer 80 procent van de borstkankers worden positief getest voor ER. Ongeveer 65 procent daarvan is ook positief voor PR.

U kunt positief testen voor ER, PR, of allebei. In elk geval betekent dit, dat de hormonen invloed hebben op uw borstkanker. Het betekent ook dat uw behandeling geneesmiddelen kan bevatten die ontwikkeld zijn om de hormoonproductie te beïnvloeden. Alleen borstkanker patiënten in een vroeg stadium die HR+ zijn komen in aanmerking voor de Oncotype DX® test.

Wat betekent HER2?

HER2 (humane epidermale groeifactorreceptor 2) is een eiwit dat ook aanwezig is aan het oppervlak van sommige borstkankercellen. HER2-positieve borstkankers hebben veel HER2-eiwitten (“overexpressie van HER2” of “HER2-amplificatie”). HER2-negatieve borstkankers hebben weinig of geen HER2-eiwitten. Verschillende behandelingen kunnen overwogen worden, afhankelijk van de HER2-status. Alleen patiënten met een HER2-negatieve (HER2-) status komen in aanmerking voor de Oncotype DX® test.

Hoelang duurt het om de resultaten van de Oncotype DX® test te krijgen?

Meestal zijn de resultaten van de test beschikbaar na zo'n 10 werkdagen vanaf de datum waarop het tumorweefsel aankomt in het laboratorium van Exact Sciences. De resultaten worden naar uw arts gestuurd, zodat hij of zij de resultaten met u kan bespreken en uw vragen kan beantwoorden.


Nuttige informatie

Als u vragen heeft over de Oncotype DX® test en graag zou willen spreken met een deskundige van de klantendienst bij Exact Sciences, neem dan gerust contact op met ons. Ze geven graag antwoord op uw vragen over de test, maar kunnen uiteraard geen advies geven over uw individuele situatie - deze vragen moet u aan uw arts stellen.

Meer informatie over de behandeling van borstkanker in een vroeg stadium en de Oncotype DX® test

Onze patiëntenbrochure

Meer informatie over de onderzoeksresultaten van TAILORx

De Oncotype DX® test – Resultaten maken het verschil

RESULTATEN MAKEN HET VERSCHIL

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is de enige test waarvoor bewezen is dat deze het effect van chemotherapie kan voorspellen. De test is opgenomen in alle toonaangevende richtlijnen voor de behandeling van borstkanker ter wereld. De test wordt gezien als een verbetering van de zorg voor vrouwen met borstkanker. De TAILORx studie is de meest grootschalige studie ooit (meer dan 10.000 patiënten) naar adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium

Making cancer care smarter.™